Συλλογή ALPIlignum Ελλάδας

Συλλογή ALPIlignum Ελλάδας

 

Η εταιρεία ALPI είναι ένα παράδειγμα υπεροχής που με το βάθος της γκάμας της, που περιλαμβάνει πάνω από 90 διαθέσιμες προτάσεις καταλόγου σε τελικά προϊόντα και οποιαδήποτε επιφάνεια  και τη δυνατότητα σχεδιασμού απεριόριστων εξατομικευμένων λύσεων, είναι ένα αναμφισβήτητο τεχνολογικό σημείο αναφοράς για τον τομέα της ξυλείας.

 

Δρυς ALPI 435 Ισόβενος

Δρυς ALPI 435 Ισόβενος

Δρυς ALPI 435 Φαρδύβενος 2

Δρυς ALPI 435 Φαρδύβενος

Δρυς ALPI 510 Ντεκαπέ Ισόβενος

 Δρυς ALPI 510 Ντεκαπέ Ισόβενος

Δρυς ALPI 643 Segato

Δρυς ALPI 643 Segato

Δρυς ALPI 365 Ισόβενος

Δρυς ALPI 365 Ισόβενος

Τικ ALPI 297

ALPI Teak 97

Ζεμπράνο

Ζεμπράνο ALPI 273

 

Ζεμπράνο ALPI 263

Ζεμπράνο ALPI 263

 

ALPI 287 Ισόβενο

 ALPI 287 Ισόβενο

ALPI 17 Ισόβενο

ALPI 17 Ισόβενο

Καρυδιά-ALPI-106-Ισόβενη

Καρυδιά ALPI 106 Ισόβενη

 

Φαρδύβενη

Καρυδιά ALPI 106 Φαρδύβενη

 

Καρυδιά ALPI 65 Ισόβενη

Καρυδιά ALPI 65 Ισόβενη

Καρυδιά ALPI 65 Φαρδύβενη

Καρυδιά ALPI 65 Φαρδύβενη

Καρυδιά ALPI 95 Ισόβενη

Καρυδιά ALPI 95 Ισόβενη

Καρυδιά ALPI 68 Φαρδύβενη

Καρυδιά ALPI 68 Φαρδύβενη

Ρίζα Ελιάς ALPI 679

Ρίζα Ελιάς ALPI 679

Βένγκε ALPI 74 Ισόβενο

Βένγκε ALPI 74 Ισόβενο

 

wenge 64 1

Βένγκε ALPI 64 Φαρδύβενο

Παλίσανδρος ALPI 183 Ισόβενος

Παλίσανδρος ALPI 183 Ισόβενος

Εβενος ALPI 375 Ισόβενος

Εβενος ALPI 375 Ισόβενος

ALPI Argento 2163

ALPI Argento 2163

Δρυς ALPI 2021 Γκρί Ισόβενος

Δρυς ALPI 2021 Γκρί Ισόβενος